Jane Iredale
0
網購Jane Iredale化妝品低至香港價錢53折+免費直送香港

美國品牌Jane Iredale係市場上第一個美顏同時護膚嘅化妝品品牌,革命性以礦物質為本,令化妝唔再係負擔,系列產品不添加化學染料、化學防腐劑及化學香料,不帶過敏源、不含油脂及不阻塞毛孔,係第一個被整形外科醫生專業驗證,獲一眾專業皮膚科醫生推薦,更獲The Skin Cancer ...

0
網購Jane Iredale化妝品低至香港價錢48折+直送香港/澳門

美國品牌Jane Iredale係市場上第一個美顏同時護膚嘅化妝品品牌,革命性以礦物質為本,令化妝唔再係負擔,系列產品不添加化學染料、化學防腐劑及化學香料,不帶過敏源、不含油脂及不阻塞毛孔,係第一個被整形外科醫生專業驗證,獲一眾專業皮膚科醫生推薦,更獲The Skin Cancer ...

Register New Account
Welcome to OnlineShopMy
Reset Password