Birkenstock Boston 香港價錢47折+可直運香港/澳門

英國Amazon有減價~~好抵,要快D買

Birkenstock Boston香港買HK$950 vs 英國Amazon (連香港運費+自動退稅)低至HK$450

香港價錢47折!

溫馨提示:唔同size,唔同顏色,價錢都唔同~~如果唔鍾意Birkenstock Boston

可直運香港/澳門,快D做魔鬼,tag埋D朋友仔,多D人一齊買,一齊慳運費,可以平過小編尼個價!

購買網址 ▶ http://amzn.to/1T68rIu

Birkenstock Boston (3)

Birkenstock Boston (1)

Birkenstock Boston (2)

前往購買

OnlineShopMy.com 每日都為大家提供最新既網購優惠、折扣! 令大家可以自己輕鬆係網上買到心頭好又慳到錢!快D Like我地fan page啦!
      Register New Account
      Welcome to OnlineShopMy
      Reset Password